Веб студія EnergyStar

Політика конфіденційності

Угода

УГОДА

КОРИСТУВАЧА

КОРИСТУВАЧА

УГОДА КОРИСТУВАЧА

Політика конфіденційності веб студії EnergyStar

Ця Користувальницька угода (надалі також «Угода») регулює відносини щодо використання функцій Сайту та загальні умови можливого надання Послуг між Виконавцем (надалі також «Власник сайту»), на з одного боку, а також фізичною чи юридичною особою Клієнтом, який прийняв умови цієї Угоди, приєднавшись до цієї Угоди в цілому та беззастережно (надалі також іменується «Користувач сайту»), з іншого боку, надалі, коли спільно іменовані “Сторони”, а окремо – “Сторона”.

Цей Договір та відносини Сторін, що виникають з цього Договору, регулюються законодавством.

Загальні положення Угоди користувача

У цьому документі та пов’язаних із цим відносинах Сторін використовуються такі терміни та визначення:

 1. а) Сайт Власника / Сайт – Інтернет-сайт, розташований в домені Власника сайту та його субдоменах.
 2. б) Договір – цей договір з усіма доповненнями та змінами.
 3. в) Адміністрація / представник Сайту, Власник сайту – особа, уповноважена Власником сайту на здійснення дій, передбачених Угодою.
 4. г) Відвідувач – будь-яка особа, яка зайшла на Сайт і знаходиться на ньому, використовуючи його властивості для ознайомлення з вмістом, розміщеним на Сайті.
 5. д) Користувач – дієздатна фізична особа, яка приєдналася до цієї Угоди у власних інтересах або діє від імені та в інтересах юридичної особи, яку вона представляє.

Будь-який відвідувач Сайту за власним бажанням може заповнити форму замовлення послуг.

Сайт містить інформацію та матеріали про послуги, які згодом можуть бути надані Користувачеві в разі реального укладення Угоди. Якщо фізична особа зареєструвалася як Користувач від імені юридичної особи, яка її авторизувала, це означає, що юридична особа приймає Угоду в повному обсязі з наступними наслідками.

Зокрема, при використанні Сайту Користувач не має права видавати себе за іншу особу або представника організації та/або спільноти без достатніх на це прав, у тому числі за співробітників Сайту, а також використовувати будь-які інші форми та методи незаконного представлення інших осіб в Інтернеті. , а також вводити в оману Користувачів, Сайт і його представників щодо властивостей і характеристик будь-яких суб’єктів або об’єктів.

У разі порушення прав та/або інтересів у зв’язку з використанням Сайту, в тому числі іншим Користувачем, необхідно повідомити про це Власника сайту шляхом направлення письмового повідомлення, телефонного повідомлення із зазначенням обставин порушення та/або гіпертекстове посилання на сторінку, що містить матеріали, що порушують відповідні права та/або інтереси Сайту.

Інтелектуальні права

Усі об’єкти, доступні через Сайт, включаючи елементи дизайну, текст, графіку, ілюстрації, відео, комп’ютерні програми, бази даних, музику, звуки та інші об’єкти, розташовані на Сайті, є об’єктами виключних прав Сайту та інших. власники авторських прав. Сайт надає Користувачеві право використовувати його функціональні можливості в межах загального функціоналу.

Використання Сайту іншими способами, у тому числі шляхом копіювання (відтворення) Контенту, розміщеного на Сайті, а також елементів дизайну, комп’ютерних програм і баз даних, що входять до складу Сайту, їх декомпіляції, модифікації та подальшого поширення, публічного показу, доведення до публічні, категорично заборонені, якщо інше не передбачено цим Договором та укладеними Договорами.

Користувач не має права відтворювати, повторювати та копіювати, продавати, а також використовувати в будь-яких комерційних цілях будь-які частини Сайту (включаючи Контент, доступний Користувачеві через Додатки), або доступ до них, якщо Користувач не має отримав такий дозвіл від Сайту / Власників Сайту, або коли це прямо передбачено додатковими документами (Договорами, Заявками тощо).

Використання Користувачем Сайту, а також розміщеного на ньому Контенту в особистих некомерційних цілях допускається за умови дотримання всіх законів про охорону авторського права, суміжних прав, товарних знаків, інших повідомлень про авторство, назви ( або псевдонім) автора/ім’я правовласника зберігається без змін, відповідний об’єкт – без змін. Виняток становлять випадки, прямо передбачені законодавством, що регулює загальний захист даних, або додаткові документи для використання Сайту.

Сайт може містити посилання на сайти в Інтернеті (сайти третіх сторін). Ці сторонні особи та їхній контент не перевіряються Сайтом на відповідність певним вимогам (надійність, повнота тощо). Сайт не несе відповідальності за будь-яку інформацію, матеріали, розміщені на сторонніх сайтах, до яких Користувач отримує доступ у зв’язку з використанням Сайту, а також за доступність таких сайтів або інформації та наслідки їх використання Сайтом. Користувач.

Посилання (у будь-якій формі) на будь-який сайт, продукт, послугу, будь-яку інформацію комерційного чи некомерційного характеру, розміщену на Сайті, не є схваленням або рекомендацією цих продуктів (послуг, заходів) Сайтом, якщо Сайт не прямо там вказує.

Сповіщення

Власник сайту / Адміністрація / Представник сайту та особи, представниками яких є Сайт, мають право надсилати Користувачеві адресу електронної пошти, номер телефону, посилання на сторінку в соціальних мережах, інформаційні електронні листи. про події, що відбуваються на Сайті або у зв’язку з ним і яких осіб він собі уявляє.

Заключні положення

Ця Угода регулюється та тлумачиться відповідно до застосування загальних законів про захист даних. Питання, не врегульовані цим Договором, підлягають вирішенню відповідно до законодавства. Усі можливі спори, що виникають із відносин, що регулюються цим Договором, вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством.

Якщо з тієї чи іншої причини одне або кілька положень цієї Угоди визнаються недійсними або такими, що не підлягають виконанню, це не означає, що решта положень Угоди є недійсними або не застосовними.

Тимчасова бездіяльність з боку Сайту в разі порушення Користувачем або іншими Користувачами положень Угод не позбавляє Сайт права вжити відповідних дій на захист своїх інтересів згодом і не означає, що Сайт відмовився від своїх прав у разі наступних аналогічних чи схожих порушень.

Усі спори за Договором або у зв’язку з ним підлягають розгляду в суді за місцезнаходженням Сайту відповідно до чинного законодавства.

Ця УГОДА КОРИСТУВАЧА розроблена та діє в рамках чинного законодавства про захист фізичних осіб при обробці персональних даних та про вільний рух таких даних.

 

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Політика конфіденційності веб студії EnergyStar

Ця Політика є невід’ємною частиною Угоди користувача (далі – Угода), розміщеної та/або доступної в мережі Інтернет на домені Сайту, а також інших угод, укладених з Користувачем, або угод, які можуть бути укладені з Користувачем. .

Використовуючи сервіси Сайту, Користувач погоджується з Політикою конфіденційності персональних даних сайту (далі – Політика конфіденційності). Користувач погоджується на такі способи обробки Персональної інформації: збір, запис, систематизація, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), вилучення, використання, передача (розповсюдження, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення для цілей. встановлені цією Політикою, із засобами автоматизації або без них на наш розсуд. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Клієнт / Користувач не повинен передавати персональні дані шляхом заповнення відповідних форм.

Політика конфіденційності поширюється на всю персональну інформацію, яку Сайт може отримати про Клієнта / Користувача під час використання сайту, програм і продуктів сайту.

ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА

Сайт може використовувати персональні дані Клієнта / Користувача з метою:

 • Ідентифікувати Користувача, зареєстрованого на Сайті.
 • Надання Користувачеві доступу до ресурсів Сайту та партнерів Сайту.
 • Встановлення зворотного зв’язку з Користувачем, включаючи телефонний дзвінок, відправку повідомлень, запитів щодо використання Сайту, надання послуг, обробку запитів і заявок від Користувача, розсилку рекламної та іншої інформації про акції та інші послуги Сайту.
 • Визначення місцезнаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайству.
 • Підтвердження достовірності та повноти наданих Користувачем персональних даних.
 • Надання Користувачеві ефективної клієнтської та технічної підтримки у разі виникнення проблем, пов’язаних з використанням Сайту.
 • Надання Користувачеві оновлень послуг, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, інформаційних бюлетенів та іншої інформації від імені Сайту або від імені партнерів Сайту.
 • Здійснення рекламної діяльності Сайту.
 • Надання Користувачеві доступу до сайтів або сервісів партнерів Сайту з метою отримання продуктів, оновлень і послуг.

ЗІБРАНА ІНФОРМАЦІЯ (Особиста інформація)

Ми збираємо таку інформацію:

 • Технічна інформація, автоматично зібрана програмним забезпеченням Сайту під час його відвідування.
 • Персональна інформація, надана Вами при заповненні відповідної форми або інформація, отримана Сайтом за допомогою соціальних мереж Користувачем.
 • Інша інформація надається користувачем на його розсуд.

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

При відвідуванні Сайту адміністрацією Сайту автоматично стає доступна інформація зі стандартних журналів сервера. Це IP-адреса вашого комп’ютера (або проксі-сервера, якщо він використовується для доступу до Інтернету), ім’я інтернет-провайдера, доменне ім’я, тип браузера та операційної системи, інформація про сайт/сторінку в соціальних мережах від який ви зробили перехід на Сайті, сторінки Сайту, які ви відвідуєте, дата та час цих відвідувань, файли, файли cookie. Ця інформація аналізується нами в агрегованому (неперсоніфікованому) вигляді для аналізу відвідуваності Сайту та використовується при розробці пропозицій щодо його вдосконалення та розвитку. Зв’язок між вашою IP-адресою та вашою особистою інформацією ніколи не розголошується третім сторонам, за винятком випадків, коли це було отримано згодою та/або вимагається законом.

Технічна інформація про відвідування Сайту (анонімна) також збирається лічильниками статистики, встановленими на сайті.

ОСОБИСТО НАДАНА ОСОБИСТА ІНФОРМАЦІЯ

Для укладення Угод Користувач також може надати наступні персональні дані про себе або про організацію та її представників, в інтересах яких він діє: прізвище, ім’я, по батькові, посада, номер телефону, крім того, найменування, юридична особа. реєстраційні дані (код підприємства, податковий номер, адреса реєстрації та поштова адреса такої організації, номер корпоративного телефону, розрахунковий рахунок, найменування обслуговуючого банку, кореспондентський рахунок тощо). Вказана інформація про організацію не відноситься до персональних даних.

ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

Користувач зобов’язаний:

 • Надавати інформацію про персональні дані, необхідні для користування Сайтом в рамках Угоди користувача або укладення Угоди.
 • У разі укладення Договору з Власником Сайту оновлювати, доповнювати надану інформацію про персональні дані у разі зміни цієї інформації.

Адміністрація сайту / представник / власник сайту зобов’язані:

 • Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у цій Політиці конфіденційності.
 • Забезпечувати зберігання конфіденційної інформації, не розголошувати без попереднього дозволу Користувача, а також не продавати, обмінювати, публікувати або розголошувати іншим можливим способом передані персональні дані Користувача. Персональні дані Користувача можуть зберігатися вчасно та/або передаватися уповноваженим державним органам лише на підставах та в порядку, встановлених законодавством.
 • Вживайте запобіжних заходів для захисту конфіденційності персональних даних Користувача відповідно до процедури, яка зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючих бізнес-операціях.
 • Знищити або заблокувати персональні дані відповідного Користувача з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника чи уповноваженого органу з питань захисту прав суб’єктів персональних даних на період перевірки, у разі виявлення недостовірних персональних даних. даних або незаконних дій.

Захист зібраної інформації.

 • Сайт вживає всіх необхідних і достатніх організаційних, технічних заходів для захисту конфіденційності даних Користувачів. Доступ до інформації про Користувачів мають лише ті співробітники Сайту, яким необхідно виконувати робочі функції, для яких необхідний доступ до персональних даних.
 • Користувач визнає, що у разі недбалого ставлення самого Користувача до безпечного зберігання персональних даних, які дають доступ до них, треті особи можуть отримати до них несанкціонований доступ. Сайт не несе відповідальності за збитки, спричинені таким доступом. Ми рекомендуємо Користувачам використовувати складні паролі, що складаються з цифр і букв.

ДОДАТКОВІ УМОВИ

Адміністрація / Представник сайту / Власник сайту має право вносити зміни в цю Політику конфіденційності без згоди та без повідомлення Користувача. Користувач бере на себе відповідальність за ознайомлення з оновленою версією Політики конфіденційності, відповідно до якої регулюються правила використання Сайту. Зміни до Політики конфіденційності набирають чинності з моменту їх розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

Актуальна редакція Політики розміщена на Сайті Виконавця та його субдоменах в мережі Інтернет.

Цю ПОЛІТИКУ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ розроблено та діє в рамках чинного законодавства ЄС щодо захисту осіб щодо обробки персональних даних та вільного переміщення таких даних.

Електронна адреса: admin@energystar.top
Прокрутити вгору

Do you have any ideas for your website?

Enter your details so that we can contact you and discuss your project

Your data is safe!
Will never be shared with third parties.

Do you have any ideas
for your website?

Your data is safe! Will never be shared with third parties.

У вас є ідеї щодо вашого сайту?

Введіть свої дані, щоб ми могли зв’язатися з вами та обговорити проект

Ваші дані в безпеці!
Ніколи не будуть передані третім особам.

У Вас є ідеї
для вашого сайту?

Ваші дані в безпеці! Ніколи не будуть передані третім особам.

Менеджер студії фото

-Напишіть те, що потрібно для вашого сайту.
-Ми зв’яжемося з вами найближчим часом.
-Визначимо вартість, обговоримо умови, терміни та знайдемо найкраще рішення для вас.

Додаткові послуги.

 • Додавання товарів.

Допоможемо вам наповнити ваш сайт товарами. (фото, опис, технічні характеристики, теги, категорії). Композитний товар. Вариативний продукт. Фільтрування товарів за кольором, розміром, брендами, вартістю. Дизайн картки для одного товару або послуги. Дизайн каталогу. Договірна вартість.

 • Вибір та додавання зображення, відео, банерів, анімації.

Для вашого веб-сайту ми підберемо високоякісні зображення на безкоштовних сервісах та проведемо їх оптимізацію. Розмістимо на вашому сайті слайдери, паралакс- прокрутку, галереї, відео, спливаючі вікна (попапи) та багато іншого. Договірна вартість.

 • Переклад сайту на іншу мову.

Перекладємо ваш сайт на інші мови з Polylang або за допомогою провідного плагіна для перекладу WPML. Договірна вартість.

 • Робота веб-майстра

Наш технічний фахівець вирішить проблеми на вашому сайті та допоможе покращити його функціональність. Вартість обговорюється.

Ми можемо запропонувати вам ще більше …

Ви можете зв’язатися з нами, якщо вам потрібна: Оптимізація сайту SEO просування Google Analytics